ΚΑΘΕΤΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

ΚΑΘΕΤΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ
Κωδικός Προϊόντος: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΣΕΤΙΝΑ
Ποσότητα:

ΚΑΘΕΤΕΣ (cm)                     
11A-Π: 10 x 13 x (2,6)           
12Α-Π: 14 x 19 x (2,6)         
13Α-Π: 12 x 14 x (3,5)          
14Α-Π: 13 x 17 x (3,5)           
15Α-Π: 16 x 19 x (3x5)          
17Α-Π: 19 x 23 x (3,9)            
18Α-Π: 21 x 27 x (4,0)