ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ

ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ

Προτάσεις που αναδεικνύουν το περιεχόμενο τους και προσαρμόζονται σε συγκεκριμένες η ειδικές διαστάσεις.

ΚΑΘΕΤΕΣ (cm)                         ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ(cm)                         ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ

11A-Π: 10 x 13 x (2,6)            01: 15 x 6 x (2,6)
12Α-Π: 14 x 19 x (2,6)            02: 15 x 8 x (2,6)03: 22 x 8           10T: 9 x 9 x(2,6)
13Α-Π: 12 x 14 x (3,5)            13Β-Π: 14 x 12 x(3,5)
14Α-Π: 13 x 17 x (3,5)            14Β-Π: 17 x 13 x (3,5)
15Α-Π: 16 x 19 x (3x5)           15Β-Π: 19 x 16 x (3,5)
17Α-Π: 19 x 23 x (3,9)            17Β-Π: 23 x 19 x (3,9)
                                            18Β-Π: 27 x 21 x (4,0)

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: